FOTO 006

Hotel Lago de Caleiro S.L.                                                   Caleiro, 85. Vilanova de Arousa                                                    correo-e: hotellago@hotellago.eu                                         teléfono: 986.55.40.54